Truro Night (Celestial Series)
2014
acryllic gouache on canvas
12x12"